Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów
Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  
ZABURZENIA POŁYKANIA

szkolenie-zaburzenia-polykania

Przyczyną wielu zaburzeń artykulacji  jest niewłaściwa fizjologia połykania i oddychania. W przypadkach pacjentów, u których współwystępują te dysfunkcje praca wyłącznie nad motoryką artykulacyjną znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia uzyskanie pożądanego efektu terapii. Efekt taki może zapewnić jedynie właściwa kompetencja logopedy umożliwiająca mu zdiagnozowanie zaburzeń połykania i oddychania i dobranie odpowiednich metod terapeutycznych eliminujących te dysfunkcje. 

Założenia i cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat charakterystyki zaburzeń połykania i oddychania oraz ich wpływu na powstawanie zaburzeń artykulacji. Zdobędą umiejętność diagnozy i terapii rozwojowych zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania oraz ich profilaktyki.

Treści programowe

1. Fizjologia połykania.

2. Etiologia i charakterystyka zaburzeń połykania.

3. Współwystępowanie zaburzeń połykania z zaburzeniami mowy.

4. Wpływ zaburzeń połykania na powstawanie wad zgryzu i wad wymowy.

5. Diagnostyka zaburzeń połykania i oddychania.

6. Profilaktyka zaburzeń połykania i oddychania.

7. Metody terapii zaburzeń połykania i oddychania.

Metody dydaktyczne

metoda warsztatowa, dyskusja, metoda podająca

Osoba prowadząca

dr Marta Wysockadoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmiki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, ok. 8 godzin

Cena: 250zł

Zapisy i informacja:

Katarzyna Żuraw

600 216 982

About the author

Grzegorz

terapia rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

Dodaj komentarz