Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów
Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.

Rzeszów 17-18 wrzesień 2016 r.

Program:

 1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
 2. Mity na temat dyslalii.
 3. Fonem a głoska.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów: Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?  Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
 9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.Procedura a metoda i strategia.Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.
 10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
 11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
 • Konstruowanie przedpola artykulacji.
 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 • Polaryzacja głoski.
 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

 

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Termin szkolenia: 17-18 wrzesień 2016 r., 18 godzin

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Koszt szkolenia: 450 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Żuraw

tel. 600 216 982

e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

Prowadząca:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Serdecznie Zapraszamy

About the author

Grzegorz

terapia rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

Dodaj komentarz