Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów
Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

 

Odbiorcy:

Logopedzi

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z wielospecjalistycznym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy od urodzenia.

Program:

1. Zagadnienia wstępne: występowanie rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego, etiologia, patogeneza, klasyfikacja rozszczepów.

2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.

3. Przedoperacyjna opieka nad dzieckiem z rozszczepem podniebienia.

4. Ogólne standardy leczenia ortodontycznego i chirurgicznego w przypadku wady rozszczepowej.

5. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.

  • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
  • Zaburzenia tempa i rytmu rozwoju mowy.

6. Standardowy model logopedycznej diagnozy dziecka z rozszczepem od urodzenia  (według  najnowszych standardów postępowania logopedycznego).

7. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.

  • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem  
  • Dziecko w pierwszym roku życia
  • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym   

8. Nosowanie i co dalej?

9. Czynniki determinujące wyniki terapii.

10. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

11. Sylwetka psychologiczna dziecka z rozszczepem i jego rodziny.

12. Dokumentacja leczenia zespołowego.

Prowadząca:

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Pracownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Serdecznie Zapraszamy

Wymiar godzin dydaktycznych: 16

Termin realizacji: 09-10.04.2014

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.03.2016 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Cena  450 zł

Informacja i zgłoszenia:

tel. 600 216 982

mail: olsnienie-terapia@wp.pl

About the author

Grzegorz

terapia rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

Dodaj komentarz