Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

fizykoterapia stawu barkowego

taping stawu barkowego

BARK- zbudowany z :stawu mostkowo-obojczykowego, stawu barkowo-obojczykowego, stawu łopatkowo-ramiennego, przestrzeni podbarkowej i przestrzeni łopatkowo-żebrowej. Nieprawidłowo działająca pojedyncza struktura zaburza prace całego narządu.

Problemy objęte terapią: uszkodzenie stożka rotatorów, konflikt podbarkowy,  zmiany zwyrodnieniowe stawów(barkowo-obojczykowego,łopatkowo-ramiennego), niestabilność stawu łopatkowo-ramiennego, uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia bicepsa, zamrożony bark, zespół bolesnego barku.

TECHNIKI: fizykoterapia, taping, terapia manualna, masaż, ćwiczenia ruchowe, KTO-terapia leczenia obrzęków

 

 

 

 

staw łokciowy

łokieć tenisisty

REHABILITACJA ŁOKCIA- staw zawiasowo -obrotowy korzystający z  dwóch osi ruchu. Składa się z trzech zespoleń otoczonych torebką stawową.
Ruch zawiasowy stawu łokciowego odbywa się w partaich ramienno-łokciowej i ramienno-promieniowej. Połączenie promieniowo-łokciowe nazywane jest stawem promieniowo-łokciowym bliższym i należy do stawów typu obrotowego. Funkcje: nawracanie i odwracanie przy udziale stawu promieniowo-łokciowego dalszego.

Najczęstsze problemy objęte terapią: Łokieć tenisisty, Zespół rowka nerwu łokciowego, Zespół kanału łokciowego (kanału Guyona), Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego

 

 

zestaw do tapingu rehabilitacyjnego

REHABILITACJA NADGARSTKA, DŁONI- terapia lecząca i wspomagająca leczenie problemów w obrębie dłoni i nadgarstka.

Najczęstsze problemy objęte terapią: Zespół cieśni kanału nadgarstka, Choroba de Quervaina, Uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej, Złamanie kości łódeczkowatej, Złamanie nadgarstka, Zespół kanału łokciowego.

TECHNIKI: taping, terapia manualna, fizykoterapia