Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów
Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu”

22-23.10.2016

 Liczba godzin dydaktycznych: 16

Cele:

Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

 • ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
 • zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
 •  zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
 • zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu,
 •  profilaktyki wad zgryzu i wad wymowy.

 Treści programowe:

 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
 2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
 3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
 4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
 5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
 6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń:
 • podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
 • pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
 • poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone).

7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.

8. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
9. Związek wad zgryzu i wad wymowy w literaturze przedmiotu.
10. Wspólne uwarunkowania wad zgryzu i wad wymowy.
11. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:

 • występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
 • występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
 • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich  fonemów spółgłoskowych,

występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.

12. Usprawnianie logopedyczne osób z wadą wymowy i wadą zgryzu.

Osoba prowadząca:

dr n. hum. Lilianna Konopska-adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka zaburzeń wymowy, logopedyczna ocena jakości zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu. Współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Cena: 450zł

Kontakt: Katarzyna Żuraw

tel. 600 216 982

olsnienie-terapia@wp.pl

 

 

About the author

Grzegorz

terapia rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

Dodaj komentarz