Tematyka wolna

Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u

Grzegorz Tematyka wolna Zostaw Komentarz  

Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u. Rzeszów 2016r.

Po zebraniu minimum 20 osobowej grupy

 

Zagadnienia:

  1. Oddziaływania logopedyczne z dziećmi, których mowa opóźnia się – teoria i praktyka.
  2. Schemat postępowania z dzieckiem niemówiącym około 2 r. ż..
  3. Znaczenie sprawności grafomotorycznej – zalecenia praktyczne.
  4. Studia przypadków –wnioski dla terapii.

 

Odbiorcy: logopedzi-niezależnie od stażu pracy w zawodzie;

Prowadząca:

Dr Iwona Michalak-Widera, logopeda i pedagog specjalny z  ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu, autorka książek, artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii.

Czas trwania szkolenia: 9 godzin

Termin szkolenia: 2016r.

Koszt szkolenia: 350 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Żuraw

tel. 600 216 982

e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl


Metoda werbo-tonalna

Grzegorz Tematyka wolna Zostaw Komentarz  

 

 Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. 1

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej)

Liczba osób: ok. 15 -€“ 22

Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych

Koszt:  500 zł od osoby za I część

Cel szkolenia:

Zapoznanie terapeutów z elementami metody verbotonalnej i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp. Warsztat przeznaczony dla logopedów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, pedagogów specjalnych.

Program szkolenia w  formie warsztatów obejmuje:

  1. Historia powstania i założenia metody verbotonalnej
  2. Wywołanie samogłosek w rytmie ciała i rytmie muzycznym
  3. Zabawy fonacyjne na samogłoskach
  4. Wykorzystanie rytmu ciała i rytmu muzycznego do wywołania spółgłosek: p, b, m, l.
  5. Utrwalanie spółgłosek w zabawach fonacyjnych.

tel. 600 216 982

mail: olsnienie-terapia@wp.pl