Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów
Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

Opis szkolenia

Umiejętność posługiwania się zdrowym i estetycznym głosem jest niezmiernie cenna w komunikacji językowej. Jej waga znacznie rośnie w przypadku osób, które pracują głosem i których praca stawia przed nimi duże wymagania dotyczące jakości i wytrzymałości głosu. Osoby takie są bardzo często narażone na powstawanie chorób czynnościowych narządu głosu, które w dużej mierze utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pracę głosem.Podstawowym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu wspomnianych schorzeń jest prawidłowa emisja głosu. Jest ona procesem o bardzo wielu uwarunkowaniach. Ich świadomość pozwala na zminimalizowanie czynników zagrażających prawidłowej czynności głosotwórczej, umożliwia też efektywną pracę nad głosem.

Cechą charakterystyczną szkolenia jest indywidualne  podejście do uczestników, wypracowane przez prowadzącą podczas wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami uczącymi się emisji głosu oraz w terapii osób z jego zaburzeniami.

Założenia i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest indywidualna diagnoza sprawności emisyjnych uczestników oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę i  umiejętności dotyczące emisji głosu, w tym ukształtowanie prawidłowych nawyków związanych z: postawą, oddychaniem, fonacją i rezonansem. 

Treści programowe:

Rola prawidłowej emisji głosu w komunikacji.Higiena głosu i zaburzenia głosu. 

Uwarunkowania emisji głosu.

Indywidualna diagnoza czynności emisyjnych.

Związek prawidłowej postawy ciała i procesu tworzenia głosu.

Budowa i funkcjonowanie krtani (krtań jako narząd głosotwórczy, mechanizm powstawania głosu, funkcje krtani).

Oddychanie (rodzaje torów oddechowych i błędy w oddychaniu, istota oddychania dynamicznego, mechanizm oddechu całościowego, podparcie oddechowe, warunki sprzyjające prawidłowemu oddychaniu, ćwiczenia prawidłowego oddechu mownego).

Fonacja (istota fonacji, błędy fonacyjne, prawidłowe nastawienie fonacyjne, ćwiczenia fonacyjne).

Rezonans (rodzaje rezonansu i jego rola w fonacji, ćwiczenia pozwalające na  uzyskanie  rezonansu i wykorzystanie go w mowie).

Metody dydaktyczne: metoda wrsztatowa, dyskusja, metoda podająca, metoda przypadków, pokaz i omówienie;

 Prowadząca:

dr Marta Wysocka - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się , emisją głosu i jego zaburzeniami, techniką i estetyką mówienia, związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy.

Czas trwania szkolenia: 16 godz.

Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób-uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnych strojów i miękkiego obuwia.

Koszt szkolenia: 340 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Żuraw

tel.600 216 982

e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl

About the author

Grzegorz

terapia rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

Dodaj komentarz