Terapia Rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów
Grzegorz Szkolenia Zostaw Komentarz  

Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Rzeszów 30-31.05.2015

Wykłady przygotowane są na podstawie własnych badań jakości wymowy osób z krótkim wędzidełkiem języka objętych chirurgiczno-logopedyczną opieką (z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i filmowych).

Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Tematyka:

Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.

Literatura medyczna i logopedyczna wobec:

  • wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka
  • usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
  • związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
  • Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
  • Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
  • Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
  • Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
  • Efekty chirurgicznego leczenia ankyloglosji (frenotomia).
  • Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
  • Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Prowadzącadr Barbara Ostapiuk (adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej US, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim).

Liczba uczestników: do 20 osób

Termin: Rzeszów 30-31.05.2015

Cena: zależna od uczestników grupy, w granicach 400-420zł

Informacja i zgłoszenia:

tel. 600 216 982

mail: olsnienie-terapia@wp.pl

 

About the author

Grzegorz

terapia rehabilitacja Grzegorz Kania Rzeszów

Dodaj komentarz