Archives

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów

April 21st, 2015 (No Comments)

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów. Rzeszów 17-18 wrzesień 2016 r. Program: Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii. Mity na temat dyslalii. Fonem a głoska. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów: Podział na [...]

Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u

April 20th, 2015 (No Comments)

Postępowanie logopedyczne w przypadku ORM-u. Rzeszów 2016r. Po zebraniu minimum 20 osobowej grupy   Zagadnienia: Oddziaływania logopedyczne z dziećmi, których mowa opóźnia się – teoria i praktyka. Schemat postępowania z dzieckiem niemówiącym około 2 r. ż.. Znaczenie sprawności grafomotorycznej – zalecenia praktyczne. Studia przypadków –wnioski dla terapii.   Odbiorcy: logopedzi-niezależnie od stażu pracy w zawodzie; [...]

Emisja głosu

April 20th, 2015 (No Comments)

Opis szkolenia:  Umiejętność posługiwania się zdrowym i estetycznym głosem jest niezmiernie cenna w komunikacji językowej. Jej waga znacznie rośnie w przypadku osób, które pracują głosem i których praca stawia przed nimi duże wymagania dotyczące jakości i wytrzymałości głosu. Osoby takie są bardzo często narażone na powstawanie chorób czynnościowych narządu głosu, które w dużej mierze utrudniają lub [...]

Podstawy ortodoncji dla logopedów

October 12th, 2014 (No Comments)

„Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu” 22-23.10.2016  Liczba godzin dydaktycznych: 16 Cele: Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do: ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego, zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia, [...]

Dyslalia Ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka

March 30th, 2014 (No Comments)

Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii Rzeszów 30-31.05.2015 Wykłady przygotowane są na podstawie własnych badań jakości wymowy osób z krótkim wędzidełkiem języka objętych chirurgiczno-logopedyczną opieką (z wykorzystaniem materiałów fotograficznych i filmowych). Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i [...]

Metoda werbo-tonalna

March 30th, 2014 (No Comments)

   Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. 1 Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej) Liczba osób: ok. 15 -€“ 22 Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych Koszt:  500 zł od osoby za I część Cel szkolenia: Zapoznanie terapeutów z elementami metody verbotonalnej i [...]

Koncepcja terapii obrzękowej ASDONK

March 30th, 2014 (No Comments)

Koncepcja terapii obrzękowej Rzeszów 13-16.06.2013 (1 stopień) 26-29.09.2013 (2 stopień) Nie można mówić o współczesnej rehabilitacji bez wspominania o terapii obrzękowej. Jej miejsce wśród metod zabiegowych jest niepodważalne. Potwierdza to kilkanaście tysięcy terapeutów, którzy corocznie zdobywają uprawnienia do stosowania tej metody w Europie Zachodniej i z powodzeniem wykorzystują ją w swoich gabinetach. Każdy, kto pracuje z pacjentami [...]

Zaburzenia połykania

February 3rd, 2014 (No Comments)

Przyczyną wielu zaburzeń artykulacji  jest niewłaściwa fizjologia połykania i oddychania. W przypadkach pacjentów, u których współwystępują te dysfunkcje praca wyłącznie nad motoryką artykulacyjną znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia uzyskanie pożądanego efektu terapii. Efekt taki może zapewnić jedynie właściwa kompetencja logopedy umożliwiająca mu zdiagnozowanie zaburzeń połykania i oddychania i dobranie odpowiednich metod terapeutycznych eliminujących te dysfunkcje.  Założenia i [...]

Rozszczepy wargi i podniebienia

February 2nd, 2014 (No Comments)

  Odbiorcy: Logopedzi Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności związane z wielospecjalistycznym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy od urodzenia. Program: 1. Zagadnienia wstępne: występowanie rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego, etiologia, patogeneza, klasyfikacja rozszczepów. 2. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu. 3. Przedoperacyjna opieka nad [...]

Szkolenie Logorytmika

August 11th, 2013 (8 Comments)

SZKOLENIE  DLA LOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej – 16 godz.  NOWOŚĆ- Nowy termin 14-15 maj 2016 INFORMACJE I ZAPISY adres e-mail: olsnienie-terapia@wp.pl telefon: 600 216 982  Opis szkolenia Rozwój funkcji ruchowych i słuchowych jest bezpośrednio powiązany z rozwojem mowy. Ich zaburzenia mogą w znaczny sposób wpływać na [...]